top of page

Disclaimer 

Vrijwaring Compass to Connection

Auteursrechten

Alle rechten voor het intellectuele eigendom op de website  https://www.compasstoconnection.com/  ("de website") zijn eigendom van Minne Marlo, Compass to Connection. Verspreiding, kopiëren of ander gebruik van de materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Minne Marlo, met uitzondering van wettelijke rechten, of tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aansprakelijkheid

Minne spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de Site onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand. Minne Marlo kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor op de Site opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.
 

Welzijn Disclaimer

Deze website en al onze workshops en evenementen zijn alleen voor informatieve doeleinden. Compass to Connection, Minne Marlo en onze vertegenwoordigers zijn geen professionals in de geestelijke gezondheidszorg, gediplomeerde artsen, artsen, therapeuten, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten of andere professionele gediplomeerde zorgverleners of professionals. De informatie op deze website zal geen ziekte, ziekte of kwaal behandelen of diagnosticeren en als u dergelijke problemen zou ondervinden, dient u het advies en onderzoek van uw geregistreerde arts of beoefenaar in te winnen, zoals bepaald door uw eigen oordeel. U begrijpt dat de informatie op deze website geen vervanging is voor gezondheidszorg of medisch advies van welke aard dan ook. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw mentale welzijn, inclusief uw mentale en fysieke keuzes en beslissingen. U stemt ermee in om medisch advies in te winnen zoals bepaald door uw eigen oordeel voordat u enige actie onderneemt in verband met de informatie op deze website of het gebruik van medicijnen zoals voorgeschreven door uw arts stopt. Compass to Connection kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens enige partij voor enige directe, indirecte, punitieve, speciale, incidentele of andere gevolgschade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit materiaal, dat wordt geleverd "zoals het is", en zonder garanties .
 

Getuigenis Disclaimer

Getuigenissen die op deze website verschijnen, worden ontvangen via tekst, audio of video. Het zijn de werkelijke ervaringen van individuen, die de ervaringen uit het echte leven weerspiegelen van degenen die onze producten en/of diensten hebben gebruikt. We beweren niet dat dit typische resultaten zijn die consumenten over het algemeen zullen bereiken. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor al diegenen die onze producten en/of diensten zullen gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen die op deze site zijn geplaatst. U begrijpt dat alle getuigenissen of aanbevelingen (hier "Opinies") door onze klanten of het publiek vertegenwoordigd op deze Site, of via onze producten, programma's, andere websites, inhoud, bestemmingspagina's, verkooppagina's of aanbiedingen, uitsluitend meningen zijn van individuen. Evenzo is alle informatie op deze website en op onze andere programma's, inhoud en aanbiedingen uitsluitend onze mening en daarom geen verklaringen, garanties of garanties van welke aard dan ook.

bottom of page